Repetitive strain injury - RSI

RSI is een algemene term die gebruikt wordt om de pijn te beschrijven die men voelt in de spieren, de zenuwen en de pezen, veroorzaakt door herhaalde bewegingen en overmatig gebruik ervan. Het is ook wel bekend als een werkgerelateerde stoornis aan de bovenste ledematen.

De aandoening treft vooral delen van het bovenlichaam, zoals :

 • Onderarmen en ellebogen
 • Polsen en handen
 • Nek en schouders.

De symptomen van RSI kunnen variëren van mild tot ernstig en ontwikkelen zich vaak geleidelijk aan. Dat kunnen vaak zijn :

 • Pijn
 • Pijnlijke scheuten of gevoeligheid
 • Stijfheid
 • Kloppende tintelingen of gevoelloosheid
 • Zwakte en krampen.

In het begin zal je alleen maar de symptomen opmerken als je een bepaalde handeling herhaalt.

Maar zonder behandeling, zullen de symptomen eventueel wel constant aanwezig zijn en langere periodes van pijn veroorzaken, en daarom moet je elk symptoom van RSI wel heel ernstig nemen!! Er kan ook een zwelling optreden in het aangetaste lichaamsdeel, en dat kan maanden duren.

 


Wat veroorzaakt nu RSI?

RSI is gerelateerd aan het overmatig gebruik van spieren en pezen in het bovenlichaam. Van bepaalde zaken denkt men dat ze het risico op RSI verhogen, zoals:

 • Activiteiten die zich voortdurend herhalen
 • Een intensieve activiteit uitvoeren gedurende een langere periode zonder te rusten
 • Een slechte werkhouding of activiteiten die vereisen dat je een slechte positie aanneemt
 • Van koude temperatuur en vibrerend gereedschap wordt ook gedacht dat ze het risico op RSI vergroten en de symptomen kunnen verergeren
 • Stress kan eveneens hiertoe bijdragen

Het is belangrijk om te werken in een comfortabele omgeving die op een juiste wijze is aangepast. Jouw werkgever heeft de wettelijke plicht om te proberen het werkgerelateerde RSI te voorkomen en er voor te zorgen dat voor al wie reeds klachten heeft, de toestand niet verergert.

 


Wat moet je doen als je denkt RSI te hebben?

Als je symptomen van RSI vertoont en je denkt dat ze maken hebben met jouw werk, spreek er dan over met je werkgever of met preventie verantwoordelijke van uw dienst.

Het zou mogelijk kunnen zijn dat men je andere taken geeft, om de klachten te verhelpen.

Als de symptomen blijven aanhouden, ondanks dat men pogingen heeft ondernomen om jouw werkvoorwaarden te veranderen, consulteer dan je arts.

 


Hoe behandelt men RSI?

De eerste stap in het behandelen van RSI is normaliter dat men probeert te achterhalen welke taak of activiteit de symptomen veroorzaakt, en die dan te wijzigen. Als het echt nodig is, zou het wel kunnen dat je die activiteit helemaal moet stopzetten.

Om de symptomen minder pijnlijk te maken, kan het zijn dat de arts je een reeks van ontstekingwerende pijnstillers voorschrijft (zoals aspirine of ibuprofen) of het gebruik van een warm of koud kompres of van een steunspalk (= een soort elastisch steunverband) aanbeveelt.

Men kan je ook verwijzen naar een fysiotherapeut voor advies over je houding en hoe je jouw spieren kunnen versterken of ontspannen. Sommige mensen vinden dat er nog andere therapievormen kunnen helpen om de symptomen te verminderen, zoals massage, yoga en osteopathie.

 


Hoe RSI voorkomen?

Wanneer je bij een bepaalde firma gaat werken, kijk dan even uit of de werkplek voldoet en voor jou comfortabel is. Je kan van jouw werkgever verlangen dat iemand jouw bureau, jouw stoel enz.. gaat controleren, zodat deze in de juiste houding staan voor jou om te werken.

Er zijn ook enkele zaken die je zelf kan doen om het risico op RSI te verminderen, zoals:

 • Een goede houding aannemen bij het werken – kijk hoe je jouw bureau en jouw stoel op de gepaste hoogte brengt om te kunnen werken.
 • Neem geregeld een pauze tijdens langdurige taken of opdrachten die zich steeds herhalen – Het is beter om kleinere, maar regelmatige pauzes te nemen, dan één lange pauze met de lunch.
 • Drink meer water, dat is absoluut goed voor je en zal er ook voor zorgen dat je meer natuurlijke onderbrekingen zal nodig hebben.
 • Probeer relaxatietechnieken toe te passen als je gestresst bent.
 • Als je de hele dag op een computer werkt, zorg er dan voor dat jouw stoel, je toetsenbord, je muis en je scherm zo opgesteld staan dat ze je met de minste spanning belasten.

U kunt meer lezen over RSI en hulp krijgen op de website van de RSI gemeenschap