Computer Zicht Syndroom (CVS – Computer Vision Syndrome)

Het Computer Zicht Syndroom, ook gekend als digitale oogvermoeidheid, beschrijft een aantal problemen die met de ogen en het zicht te maken hebben en die voortkomen door langdurig de computer, de tablet, een e-reader en de mobiele telefoon te gebruiken. Veel mensen ervaren ongemakken aan de ogen en problemen met het zicht als ze gedurende langere periodes naar een digitaal scherm kijken. Het niveau van het ongemak schijnt toe te nemen met de duur van het gebruik van het digitale scherm.

De doorsnee bediende zit zeven uur per dag voor de computer, of hij nu op kantoor of van thuis uit werkt, en dan moet men er nog de tijd bijtellen die men gebruikt om op het mobieltje de sociale media te checken. Om de digitale oogvermoeidheid te helpen verlichten moet men de 20-20-20 regel volgen :

 

Neem elke 20 minuten een pauze van 20 seconden en kijk naar iets dat 20 voet (6 meter) verwijderd is.


 

De meest voorkomende symptomen die men associeert met het Computer Zicht Syndroom (CVS) of met de digitale Oogvermoeidheid zijn

 • Vermoeide ogen
 • Hoofdpijnen
 • Wazig beeld
 • Droge ogen
 • Pijn in nek en schouders

Deze symptomen kunnen veroorzaakt worden door:

 • Slechte verlichting
 • Weerkaatsing op een digitaal scherm
 • Verkeerde afstand tussen oog en object
 • Slechte zithouding
 • Problemen met verkeerde kijkattitudes

De mate waarin mensen visuele symptomen ervaren, hangt vaak af van hun visuele mogelijkheden en van de duur die ze besteed hebben voor het digitale scherm.

Veel van de visuele problemen die de gebruikers ervaren zijn slechts tijdelijk en zullen verminderen als ze stoppen met werken op de computer of met het gebruik van de digitale media. Maar toch zijn er mensen die een voortdurende verminderde visuele mogelijkheid kunnen ervaren, zoals een wazig vergezicht, zelfs als ze al gestopt zijn met werken op de computer. Als er niets gedaan wordt om de oorzaak van het probleem aan te pakken, zullen de symptomen zich blijven voor doen en misschien wel verslechteren bij toekomstig gebruik van het digitale scherm.

De preventie of vermindering van visuele problemen die te maken hebben met het Computer Zicht Syndroom of Digitale oogvermoeidheid, betekent dat men stappen zal moeten zetten waarbij men de verlichting en de weerkaatsing op de schermen van de toestellen onder oog zal moeten nemen, dat men ervoor zal moeten zorgen dat de juiste houding en afstand tegenover het scherm gerespecteerd wordt, en dat men ervoor zal moeten zorgen dat zelfs kleinere problemen met het zicht juist gecorrigeerd worden.


Hoe kan men nu de diagnose stellen van het Computer Zicht Syndroom of van de Digitale Oogvermoeidheid?

Men kan de diagnose van het Computer Zicht Syndroom , of de Digitale Oogvermoeidheid vast stellen door een uitgebreid oogonderzoek. De ogen testen met de speciale nadruk op de visuele vereisten voor het werken op de computer of met digitale toestellen, houdt onder andere in:

 • het bestuderen van het medisch Dossier van de patiënt om elk symptoom die de patiënt ervaart en de aanwezigheid van gelijk welk algemeen probleem met de gezondheid, de medicijnen die men neemt, en de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij de symptomen die gerelateerd worden aan het gebruik van de computer, te kunnen vaststellen.
 • Het opmeten van de visuele scherpte van het zicht om kunnen beoordelen hoe sterk het zicht reeds is aangetast
 • De lichtbreking om te juiste lenssterkte vast te stellen die nodig is om elke fout bij de lichtbreking te kunnen compenseren (bijziend, verziend of astigmatisme).
 • Testen hoe de ogen focussen, bewegen en samen werken. Opdat men een helder, afgelijnd beeld zou kunnen krijgen van hetgeen men ziet, moeten de ogen zich effectief focussen op het object, zich samen bewegen en werken als een eenheid. Deze test zal zich vooral richten op problemen waarbij de ogen zich niet efficiënt richten of waar het moeilijk is om de beide ogen samen te laten kijken.

Door de informatie te gebruiken die uit deze testen zullen blijken, te samen met de resultaten van andere testen, zal jouw oogarts kunnen vaststellen of je lijdt aan het Computer Zicht Syndroom of de Digitale Oogvermoeidheid en zal hij jou raad kunnen geven betreffende de mogelijke behandelingen.


Hoe kan je CVS voorkomen

Enkele belangrijke factoren in het voorkomen of verminderen van de symptomen van CVS hebben te maken met de computer en hoe deze gebruikt wordt. Het gaat bijvoorbeeld om de verlichting, het stoelcomfort, de plaatsing van de werkstukken, de positie van het scherm , en de inpassing van de rustpauzes.

 • De plaats van het computerscherm – De meeste mensen vinden het comfortabeler om naar het scherm te kijken als de ogen neerwaarts gericht zijn. Optimaal gezien, zou het computerscherm zo’n 15 à 20 graden onder het oogniveau moeten staan ( ongeveer 10-12 cm) als men dit meet van het midden  van het scherm en op een afstand van ongeveer 50 à 70 cm van de ogen.
 • Werkstukken – Deze stukken zouden zich moeten bevinden boven het toetsenbord en onder de monitor. Als dit niet mogelijk is, kan eventueel een documenthouder geplaatst worden naast het scherm. Het doel is de documenten zo te plaatsen dat je eigenlijk je hoofd niet hoeft te bewegen om van het document naar het scherm te kijken en omgekeerd.
 • De Verlichting – Plaats het computerscherm zo dat je een verblindende schittering vermijdt, in het bijzonder van de verlichting van boven of van ramen. Gebruik jaloezieën of gordijnen bij de ramen en vervang sterke lampen in de bureaulichten door lampen met een lager wattage.
 • Anti-weerkaats schermenIndien het niet mogelijk is om de weerkaatsing van bepaalde lichtbronnen te verminderen, moet je eraan denken  om eventueel een filter hiervoor te gebruiken. Deze filters verminderen het gehalte licht dat door het scherm weerkaatst wordt.
 • De zitpositie – De stoelen zouden comfortabel moeten gestoffeerd zijn en aangepast zijn aan de lichaamsvorm. De hoogte van de stoel moet zo zijn dat jouw voeten plat op de grond rusten. Als je stoel armsteunen heeft, moeten ze ook zo aangepast zijn dat jouw armen erop rusten terwijl je typt. Je polsen mogen niet rusten op het toetsenbord als je aan het werken bent.
 • Rustpauzes – Om oogvermoeidheid te vermijden moet je proberen je ogen af en toe te laten rusten als je de computer voor langere tijd gebruikt. Laat je ogen ongeveer een kwartiertje rusten nadat je twee uur zonder ophouden op de computer hebt gewerkt. En, na elke 20 minuten dat je op het scherm hebt zitten kijken, kijk dan even gedurende 20 seconden in de verte, om jouw ogen de kans te geven zich te herfocussen.
 • Knipperen met de ogen – Om de kansen op het ontwikkelen van droge ogen te verminderen als je op de computer werkt, is het nodig dat je regelmatig de moeite doet om met de ogen te knipperen. Door te knipperen met de oogleden hou je de voorkant van je oog vochtig.

Regelmatig onderzoek van het oog en goede oog attitudes kunnen helpen om de ontwikkeling van symptomen van het Computer Zicht Syndroom te voorkomen of te verminderen.

De oplossingen voor scherm gerelateerde zicht problemen kunnen heel verschillend zijn. Maar ze kunnen meestal ook gemilderd worden door regelmatig de ogen te laten verzorgen en door de wijze waarop je naar het scherm kijkt, te veranderen.


Verzorging van het Oog

In sommige gevallen zullen mensen die in het dagelijks leven geen bril nodig hebben om bepaalde zaken te doen, er voordeel uit halen een bril te gebruiken die speciaal werd voorgeschreven voor het werken met de computer. Daarnaast kan het ook zijn dat mensen die toch wel al een bril dragen, ontdekken dat het voorschrift voor hun huidige bril niet voldoet voor een optimaal zicht op de computer.

Brilglazen of contactlenzen die voorgeschreven werden voor het dagdagelijks gebruik zullen wel niet geschikt zijn voor het werken op de computer. Het zal dan nodig zijn dat er speciale lenzen worden voorgeschreven die tegemoet komen aan de eisen die het werken met de computer stelt. Speciale lensontwerpen, lenssterktes of lenstinten of coatings kunnen helpen om de visuele mogelijkheden en het comfort optimaal te maken.

Sommige computergebruikers ondervinden problemen om hun ogen te focussen of met de coördinatie van hun ogen, welke niet voldoende kunnen gecorrigeerd worden met een bril of met contactlenzen. Een programma van zichttherapie zal nodig zijn om deze specifieke problemen op te lossen. Deze zichttherapie, die men ook wel oogtraining noemt, is een gestructureerd programma van oefeningen voor het zicht dat voorgeschreven wordt om de visuele vaardigheden te verbeteren. Het geeft de ogen en de hersenen de nodige training om meer efficiënt samen te werken. Deze oogoefeningen helpen om tekorten in de oogbeweging, het focussen en de coördinatie van de ogen te verbeteren en de coördinatie tussen de ogen en de hersenen te versterken. Deze behandeling omvat zowel oefeningen voor op kantoor als oefeningen die thuis moeten gedaan worden.


Hoe kan je CVS voorkomen

Enkele belangrijke factoren in het voorkomen of verminderen van de symptomen van CVS hebben te maken met de computer en hoe deze gebruikt wordt. Het gaat bijvoorbeeld om de verlichting, het stoelcomfort, de plaatsing van de werkstukken, de positie van het scherm , en de inpassing van de rustpauzes.

 • De plaats van het computerscherm – De meeste mensen vinden het comfortabeler om naar het scherm te kijken als de ogen neerwaarts gericht zijn. Optimaal gezien, zou het computerscherm zo’n 15 à 20 graden onder het oogniveau moeten staan ( ongeveer 10-12 cm) als men dit meet van het midden  van het scherm en op een afstand van ongeveer 50 à 70 cm van de ogen.
 • Werkstukken – Deze stukken zouden zich moeten bevinden boven het toetsenbord en onder de monitor. Als dit niet mogelijk is, kan eventueel een documenthouder geplaatst worden naast het scherm. Het doel is de documenten zo te plaatsen dat je eigenlijk je hoofd niet hoeft te bewegen om van het document naar het scherm te kijken en omgekeerd.
 • De Verlichting – Plaats het computerscherm zo dat je een verblindende schittering vermijdt, in het bijzonder van de verlichting van boven of van ramen. Gebruik jaloezieën of gordijnen bij de ramen en vervang sterke lampen in de bureaulichten door lampen met een lager wattage.
 • Anti-weerkaats schermenIndien het niet mogelijk is om de weerkaatsing van bepaalde lichtbronnen te verminderen, moet je eraan denken  om eventueel een filter hiervoor te gebruiken. Deze filters verminderen het gehalte licht dat door het scherm weerkaatst wordt.
 • De zitpositie – De stoelen zouden comfortabel moeten gestoffeerd zijn en aangepast zijn aan de lichaamsvorm. De hoogte van de stoel moet zo zijn dat jouw voeten plat op de grond rusten. Als je stoel armsteunen heeft, moeten ze ook zo aangepast zijn dat jouw armen erop rusten terwijl je typt. Je polsen mogen niet rusten op het toetsenbord als je aan het werken bent.
 • Rustpauzes – Om oogvermoeidheid te vermijden moet je proberen je ogen af en toe te laten rusten als je de computer voor langere tijd gebruikt. Laat je ogen ongeveer een kwartiertje rusten nadat je twee uur zonder ophouden op de computer hebt gewerkt. En, na elke 20 minuten dat je op het scherm hebt zitten kijken, kijk dan even gedurende 20 seconden in de verte, om jouw ogen de kans te geven zich te herfocussen.
 • Knipperen met de ogen – Om de kansen op het ontwikkelen van droge ogen te verminderen als je op de computer werkt, is het nodig dat je regelmatig de moeite doet om met de ogen te knipperen. Door te knipperen met de oogleden hou je de voorkant van je oog vochtig.

Regelmatig onderzoek van het oog en goede oog attitudes kunnen helpen om de ontwikkeling van symptomen van het Computer Zicht Syndroom te voorkomen of te verminderen.