De ergotherapeut

Wat is ergotherapie eigenlijk en wat doet een ergotherapeut? Een ergotherapeut kan gespecialiseerd zijn in verschillende werkvelden en richt zich met therapie op het weer zelfstandig kunnen uitvoeren van handelingen of activiteiten. Deze activiteiten kunnen door verschillende oorzaken dan niet meer zelfstandig worden uitgevoerd. Ergotherapeut Amersfoort kan dan samen met jou werken aan korte of lange termijn doelstellingen. Op de korte termijn kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan het weer (deels) kunnen gebruiken van vingers of handen. Bij ergotherapie die gericht is op de lange termijn kan het doel zijn om na een aantal maanden bijvoorbeeld weer zelfstandig door de eigen woning te bewegen.

Hoe gaat een ergotherapeut te werk?

In tegenstelling tot andere soorten therapieën kijkt de ergotherapeut niet alleen naar de lichamelijke omstandigheden van de cliënt. Er wordt ook gekeken naar de activiteit waarop de handeling gericht is, de omgeving waarin de cliënt zich begeeft en waarin de handeling moet worden uitgevoerd en de geestelijke gesteldheid van de cliënt. Aan de hand van een vraag gesprek wordt er eerst een beeld geschetst van de huidige situatie. Vervolgens observeert de ergotherapeut de situatie zoals deze op dat moment zich voordoet. Het kan daarbij voorkomen dat er overleg wordt gepleegd met een arts, een fysiotherapeut of andere specialisten.

Doel

Aan de hand van de observatie en de informatie die de ergotherapeut heeft verzameld wordt er een beschrijving gemaakt van de huidige situatie en de doelstelling waar de cliënt naar toe wil werken. Deze doelstelling kan gericht zijn op de korte termijn of op de lange termijn, afhankelijk van de wensen en de vraag. Vervolgens stelt de therapeut een plan op waarin oplossingen, adviezen en bepaalde oefeningen verwerkt zijn. Dit kan ook betekenen dat er aanpassingen aan de omgeving van de cliënt gedaan moeten worden om de handelingen weer te kunnen uitvoeren.

Werkvelden

Ergotherapeuten zijn werkzaam in verschillende werkvelden. In de basis heeft een ergotherapeut als doel om cliënten weer zelfstandig bepaalde handelingen of activiteiten te kunnen uitvoeren. Ergotherapeuten zijn werkzaam op het gebeid van revalidatie, in de jeugdzorg, in de ouderenzorg, gericht op therapie voor handen, in de geestelijke gezondheidszorg, op het gebied van verstandelijke beperkingen of voor gemeenten vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Voor het uitvoeren van het vak van ergotherapeut moet een HBO opleiding gevolgd worden van 4 jaar.

Posted in Blog.